Web vindsērfinga skola bērniem un pieaugušajiem par brīvu

Web apmācību sastādīja Rihards Akmentiņš (2012-2015. gada Latvija čempions).

Vasarā vari apgūt vindsērfingu pie Latvijas čempiona.

Facebook – šeit / E-pasts – [email protected] / Tel.nr – +371 29940712

 1. Pirmie soļi vindsērfingā (inventāra iepazīšana)
 2. Vēja virzienu un stipruma noteikšana
 3. Pareiza vindsērfinga komplekta aiznešana līdz ūdenim
 4. Vindsērfinga buras izcelšana no ūdens
 5. Vindsērfinga manevrēšana un kursa izvēle
 6. Pavēja pagrieziens – jibe (neglisējot)
 7. Pretvēja pagrieziens
 8. Krasta starts vai beach start
 9. Ūdens starts – water start
 10. Vindsērfinga buras uztākalēšana, ekipējum sagatavošana
 11. Glisēšana (daudz ātrāka braukšana)
 12. Pavēja pagrieziens glisējot – fast jibe
 13. Pirmā ekipējuma izvēle
 14. Padomu, lai uzvarētu vindsērfinga sacensībās

Pirmie soļi vindsērfingā – inventāra iepazīšana – termini

Sākumā ir jāiepazīst inventārs, ar kuru brauksiet, lai zinātu attiecīgos burāšanas terminus, lai viegli saprastu visas instrukcijas. Pēc tam ir jāsaprot vēja virziens un iespējas pārvietoties pa ūdens krātuvi, lai varētu veiksmīgi veikt pirmos soļus uz ūdens.

Vējš un vēja virziena un stipruma noteikšana

Vējdēlis nekad nevar pārvietoties pilnīgi pret vēju, līdz ar to var rasties problēmas, kad vēlaties atgriezties krastā, jo var nākties veikt lielu gabalu pa ūdens krātuvi, lai spētu veiksmīgi nonākt sākotnējā punktā. Pirms ejiet ūdenī ir jānosaka vēja virziens, lai veiksmīgi varētu ienest inventāru ūdenī un uzsākt burāšanu.

Lai sāktu mācīties burāt, būtu vēlams sākt vēja apstākļos, kas svārstās no 1-5 m/s. Tas ir vēlams, jo pie stiprāka vēja rodas sarežģījumi, kas neļauj veiksmīgi uzsākt burāšanu, jo neļauj apdomāt pirmās kustības, kas ir svarīgi, lai iegūtu labas burāšanas pamat prasmes.

1) Pretvēja kurss (sauc par burāšanu pret vēju)

2) Sānvēja kurss

3) Pa vēja kurss

4) Dreifēšanas kurss

Kā aiznest vindsērfinga inventāru līdz ūdenim?

Sākumā novērtējam, cik stiprs ir vējš un no kurienes tas pūš. Kad to esam izdarījuši, varam ķerties pie inventāra aiznešanas līdz ūdenim.

Ja sākat vindsērfinga apmācību ar vējdēli, kam ir šverts, tad viss parocīgāk vējdēli aiznest līdz ūdenim ir paceļot vējdēli sāniski un pienākot vējdēlim no tā apakšas. Ar vienu roku pārliecieties pār vējdēli un satveriet šverta augšējo galu un paceliet vējdēli no zemes, aiznesiet to līdz krastam.

Kad to esat izdarījuši, ejiet pakaļ burai. Bura jānes ar abām rokām, ar vienu roku turiet pie masta virs gika, bet otru roku uz gika, un tad celiet buru augšā no zemes un ar ķermeni noturiet buru uz vietas. Nesot buru, kā parādīts video – vējam jāpūš no priekšas. Šādi nesot buru, tā netiks sabojāta un netiks izdurts caurums ar galvu, jo nesot buru uz galvas, visu smagumu notur rokas un galvu izmanto tikai līdzsvaram.

Kad esat visu inventāru aiznesuši līdz krastam, vajag savienot vējdēli ar buru. To dara noliekot buru tā, lai to neaizpūstu vējš, vislabāk buru būtu novietot ar mastu pret vēju. Kad tas ir izdarīts, varat pienest klāt vējdēli, nolikt to sāniski un savienot būru ar vējdēli.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=S2R_-NwEI7c

Pareiza vindsērfinga komplekta nešana

Kad inventārs ir novietots parocīgi nešanai ūdenī kā tas parādīts video, varam sākt nest inventāru ūdenī. Sākam ar to, ka novērtējam vēju un to, vai tas netraucēs inventāra ienešanai ūdenī. Vēlams būtu nest inventāru ūdenī tā, ka masts ir perpendikulāri vējam. Pārsvarā visiem vējdēļiem ir kājsaites, ja tādu nav – būtu vēlams tādas pieskrūvēt pie vējdēļa. Inventāra nešanai ūdenī vajadzīga priekšējā kājsaite. Pieejiet pie vējdēļa kā parādīts video un ar vienu roku celiet dēli aiz kājsaites, bet ar otru roku aiz gika (vēlams turēties rokas attālumā no masta). Kad tas ir izdarīts, celiet visu komplektu maksimāli augstu un nesiet ūdenī.

Lai veiksmīgi iznestu inventāru no ūdens, ir jāsāk ar to, ka, atgriežoties krastā, buru nolaižam ūdenī nevis uz priekšu, bet, atstājot to halzē, kurā atgriezāties krastā. Kad tas ir izdarīts, varat veiksmīgi uzsākt inventāra iznešanu no ūdens. Tāpat kā ejot ūdenī, arī nākot ārā ņemiet dēli ar vienu roku aiz priekšējās kājsaites un ar otru roku aiz gika rokas stiepiena attālumā no masta un celiet visu komplektu sev virsū un smuki novietojiet inventāru krastā tajā pašā vietā, kur tas atradās uzsākot sērfošanu.

Video: Ienest vindsērfinga ekipējumu ūdenī – https://www.youtube.com/watch?v=3Kqv7bEqJcA

Iznest vindsērfinga ekipējumu no ūdens – https://www.youtube.com/watch?v=m4GZy5YJBss

Buras izcelšanas no ūdens

Lai veiksmīgi uzsāktu burāšanu, vējdēlis jānostāda perpendikulāri vējam un burai jābūt no vējdēļa pa vējam. Uz vējdēļa jāuzkāpj un jāpierod pie tā, jo vējdēlis ir pietiekami nestabils. Buru uzreiz nav vērts celt, ja jūtaties ļoti nestabili. Uz vējdēļa jākāpj virsū no vēja puses. Uzkāpjot uz vējdēļa, kājām jāstāv tā, lai pa vidu būtu masta pēda, citādi vējdēlis sagriezīsies pa vai pret vēju. Lai spētu uzsākt kustību, ir nepieciešams, lai vējdēlis būtu perpendikulāri vējam, citādi tas nespēs veiksmīgi uzsākt kustību. Lai, ceļot buru, vējdēlis nemainītu vēlamo stāvokli, ir jāsāk celt bura, kad kājas uz dēļa ir noliktās tā, lai masta pēda būtu pa vidu kājām. Sākot celt buru, uz abām kājām jābūt vienādam spēkam, lai dēlis nesagrieztos attiecībā pret vēju.

Kad esat uzkāpis uz vējdēļa un jūtaties pietiekami stabili, lai uzreiz nekristu ūdenī, varam sākt celt buru no ūdens!

Pirms celt buru ārā no ūdens ir jānosaka vēja virziens. Kad tas ir izdarīts, ir jāpārliecinās par to, ka bura atrodas no vējdēļa pa vējam, lai tad, kad ceļat buru, jums tā neuzgāztos virsū un pašu neiegrūstu ūdenī. Pēc tam jāpārbauda, vai kājas neatrodas vējdēlim vienā pusē (dēļa vidus ir aptuveni tur, kur masta pēda) un vai kājas ir perpendikulāri vējdēlim. Kad tas ir izdarīts – var ķerties klāt pie buras celšanas (katrai burai ir startšote, ar kuras palīdzību var izcelt buru no ūdens), buru ceļ ar sava svara palīdzību, atliecoties atpakaļ. Ceļot buru ārā no ūdens, jāatceras, ka uz abām kājām jāizdala vienāds spēks, lai vējdēlis nesagrieztos pret vai pa vējam (tas var novest pie kritiena ūdenī).

Video – Kā izcelt buru no ūdens – https://www.youtube.com/watch?v=kBJfBAmyrHw

Vindsērfinga ekipējuma manevrēšana-stūrēšana

Kad esat izcēlis buru ārā no ūdens un noteicis vēja virzienu, varat sākt kustību uz priekšu. Lai to veiksmīgi darītu, vajag nostāties vējam perpendikulāri – to varat izdarīt, turoties ar rokām pie startšotes un stāvot tā, ka masta pēda ir pa vidu kājām, un svars uz abām kājām ir vienāds, tad dēlis nostāsies perpendikulāri vējam un varēsim sākt kustību uz priekšu. Kad viss iepriekš minētais ir noritējis veiksmīgi, varam ar abām rokām sākt turēties pie gika (taisnās rokās un plecu attālums starp plaukstām). Tas viss jādara steidzīgi un uzreiz. Kad esat satvēris giku ar rokām – padodiet buru uz priekšu, bet nevis no sevis uz priekšu, bet pa dēli uz priekšu, atstājot abas rokas taisni un izdarot šo kustību ar plecu locītavām. Tiklīdz dēlim ir radusies kustība – iztaisnojam mastu pret dēli tā, lai masts būtu vertikāli uz augšu. Šādi varēsiet turpināt kustību izvēlētajā kursā, ja tas nebūs pārāk cieši pret vēju. Kamēr neesat sasnieguši glisēšanu, pats svarīgākais līdzeklis kursa maiņai ir masts. Noliecot buru tā, lai masts noliektos uz priekš griezīsieties pa vējam; noliecot mastu gar dēli uz aizmuguri griezīsieties pret vēju. Bet lai turpinātu braukt izvēlētajā kursā, mastu atstājiet perpendikulāri pret dēli uz augšu.

Video – Kā braukt izvēlētajā kursā – https://www.youtube.com/watch?v=FN0kfB62aYw

Pavēja pagrieziens (neglisējot)

Pa vēja pagrieziens – pagrieziens, kad dēļa priekšgals izgriežas pa vējam un jūs apejiet apkārt pa dēļa aizmuguri. Lai uzsāktu pagriezienu, novietojiet abas rokas uz gika (vienu roku uz vienu gika puses, otru roku uz otra gika puses). Kājas novietojiet tā, lai masta pēda atrastos pa vidu. Kad to esat izdarījis, varat sākt griezties, tas tiek darīts ar buras un kāju palīdzību. Buru ar abām rokam griežam pret vēju, tajā pašā laikā dēli ar kāju palīdzību griežam uz otru pusi (pa vējam). Pirmajā reizē to dariet lēnām un uzmanīgi, jo pagrieziena laikā vējdēlis ir ļoti nestabils. Turpiniet dēli griezt pa vējam un pēc tam jau pret vēju, lai vējdēlis nonākt perpendikulāri vējam pretējā halzē. Kad esat to izdarījis, variet turpināt braukt otrā halzē. Lai to izdarītu, jāuzsāk kustība no jauna. Buru jānoliec uz priekšu ar taisnām rokām, bet nevis no sevis uz priekšu, bet pa vējdēli uz priekšu. Turpiniet pārvietošanos otrajā halzē.

Video – Pavēja pagrieziens (neglisējot) – https://www.youtube.com/watch?v=Pbxis-J6XzI

Vindsērfinga pretvēja pagrieziens

Pretvēja pagrieziens – dēļa priekšgals izgriežas pret vēju un jūs apejat dēlim pa priekšgalu. Lai veiksmīgi veiktu šo pagriezienu, jums jābūt jau nelielai kustībai. Pagriezienu uzsākam ar to, ka buru nolaižam uz leju pa dēli uz aizmuguri, tā, lai buras aizmugure atrastos starp dēļa kājsaitēm. Kad to esat izdarījis, nogaidiet īsto brīdi, kad sākt iet dēlim apkārt caur priekšu. Ja to izdarīsiet pārāk ātri, jūs sastapsieties ar tādu problēmu, ka vējš iepūš no otras puses un jūs atspiež atpakaļ iepriekšējā halzē. Lai tas nenotiktu, dēlis jāsagriež pilnībā pret vēju. Kad esat nonācis šādā pozīcijā, variet sākt virzīties pa dēli uz priekšu, bet, kamēr to darāt, buru atstājiet uz leju. Kad esat nonācis dēļa priekšgalā, buru ielieciet vējā tā, lai griešanās notiktu pa vējam jums vēlamajā halzē. Stāvot ar muguru pret vēju, ielieciet buru vējā, turot giku ar abām rokām taisnām rokām, lai dēlis turpinātu griezties pa vējam. Ja jūs sāk griezt atpakaļ iepriekšējā halzē, pārtrauciet pagriezienu un atgriežaties iepriekšējā halzē, lai atsāktu pagrieziena veikšanu Ja jūs sāk griezt pa vējam vēlamajā halzē, tad gaidām, kamēr jūs sagriež līdz galam vēlamajā halzē perpendikulāri vējam, tad arī varat turpināt kustību.

Video – Pretvēja pagrieziens – https://www.youtube.com/watch?v=TPJIkp_7ytw

Krasta starts (beach start)

Pirms sākt mācīties beach startu ar buru, to varat pamēģināt bez buras. Ņemiet dēli, ar kuru vēlaties iemācīties beach startu un sāciet kāpt virsū ar aizmugurējo kāju un pieceliet klāt priekšējo kāju. Kad veiksmīgi esat uzkāpis uz vējdēļa, varat likt klāt buru un novietot inventāru tā, lai būtu parocīgi uzsākt beach startu Protams, daudzi uzskata, ka beach startam vajag vēju. Bet es uzskatu, ka veiksmīgāk iemācīties beach startu var bezvējā, jo vēlāk vējš tikai palīdzēs. Lai veiksmīgi uztaisītu beach start novietojiet vējdēli sānvēja kursā, ņemiet buru ārā no ūdens aiz masta un gika. Kad esat pacēlis buru, ar abām rokām turieties pie gika un ar gika aizmuguri regulējiet to, kā dēlis pārvietojas, lai dēlis neaizslīdētu par tālu no jums. Kad visu iepriekš minēto esat izdarījis un dēlis atrodas perpendikulāri vējam, abas rokas celiet un iztaisnojiet no sevis uz augšu un vējdēli velciet pie sevis, un vienlaicīgi kāpiet virsū ar aizmugurējo kāju, neaizmirstot buru turēt augšā ar taisnām rokām. Turpiniet kāpt uz vejdēļa ar otru kāju, un šajā brīdī buru atstājam esošajā vietā.

Video – Vindsērfinga krasta starts (beach start) – https://www.youtube.com/watch?v=4_84L6FmBUk

Ūdens starts (water start)

Ūdensstartu varat uzsākt, kad vēja ātrums ir vismaz 6 m/s. Ja sverat virs 85 kg, tad būtu nepieciešami 6,5-7 m/s, tas ir aptuveni 12-13 mezgli (knoti). Lai noskaidrotu, kāds būs vēja ātrums tuvākajās dienās, dodieties uz sadaļu Vējš un atrodiet sev vēlamo burāšanas vietu. Ja prognoze nerāda neko cerīgu, lai mācītos ūdens startu, tad var izmantot unikālu veidu, lai to iemācītos, bet tam būs nepieciešama otrā cilvēka palīdzība. Tas, kurš nemācās ūdens staru, stāv uz kādas platformas ūdenī un mākslīgi ceļ buru augšā ar visu burātāju. Ja tomēr šāds vējš pienāk, tad dodieties ūdenī un ieejiet līdz pleciem, tā, lai varat sasniegt zemi, jo tā nebūs jāpatērē lielākā daļa sava spēka kāju kustināšanai ūdenī, lai noturētu buru un inventāru veiksmīgā pozīcijā, lai spētu uztaisīt ūdens startu. Sākam ar to, ka novietojam dēli sānvējā un buru tā, lai vējš pūstu mastā. Kad esat nonācis tik tālu, sāciet buru vilkt pāri dēlim, vienlaicīgi paceļot buru virs ūdens – to dariet, ar vienu roku atbalstoties pret dēli un ar otru roku izceļot buru. Tiklīdz bura ir ārā no ūdens, varat sākt turēties ar abām rokām pie gika un ar buras aizmuguri noturēt vējdēli sānvējā, tā pāt kā to dara beach startā. Kad bura ir virs ūdens un dēlis sānvējā, varat sākt likt aizmugurējo kāju uz vējdēļa un atrast centru, lai varētu pievilkt klāt otro kāju. Neaizmirstat turēt buru virs ūdens ar taisnām rokām un, kad sākat pievilkt otro kāju uz vējdēļa, rokas salieciet elkonī, lai vieglāk būtu uzkāpt uz vējdēļa, jo vājā vējā jums pašam ir savs svars jāuzvelk uz vējdēļa.

Video – Vindsērfinga ūdens starts vai water start – https://www.youtube.com/watch?v=aHP8TV4Rpxw

Buras uztākalēšana un trimēšana

Bezkambaru buras uztākalēšana. Pirms inventāra tākalēšanas, vajag sagatavot visu nepieciešamo inventāru. Uz buras vienmēr ir rakstīts, cik garam jābūt gikam un mastam. Ar pagarinātāja palīdzību vajag iegūt norādīto izmēru uz buras. Giki gandrīz vienmēr ir regulējami. Veiksmīgai buras uztākalēšanai nepieciešams – bura, masts, giks, pagarinātājs un novilcējs. Novilcēja vietā var izmantot dažādus priekšmetus, ar kuriem varētu novilkt buru, piemēram trapeci. Sākam ar masta salikšanu kopā. Kad masts ir salikts kopā un ielikts burā, ir jāpārbauda, vai masts ir stingri nostiprināts buras galā un masta savienojuma vieta ir pilnībā kopā. Ja tas viss ir izdarīts, tad liekam pagarinātāju mastā un sākam novilkt buru. Lai pagarinātāja striķītis ilgi kalpotu – novelkot pagarinātāja striķīti, tas jāizvelk caur rullīšiem tā, lai striķa daļas savstarpēji nesaskartos. Jāatceras, ka striķi velkam cauri rullītim, kas vistuvāk mastam no augšas uz apakšu, tad atpakaļ uz pagarinātāju caur vidējo rullīti, kas vistālāk no masta, tad atpakaļ uz pagarinātāju apakšējo rullīti un nobeidzat izvelkot striķīti starp vidēju rullīti burai un atpakaļ uz pagarinātāja štoperīti. Buru novelkam tā, lai rakstītais uz buras atšķirtos +/-1cm robežās. Visbeidzot nonākam pie gika uzlikšanas. Ja izmantojat RD mastu, tad nepieciešams masta aizsargplastmasa, lai uzlikt giku. Kad esat nostiprinājis giku pie masta, tad giku noregulējam tā, lai starp gika aizmuguri un buru būtu aptuveni 4cm, un novelkam buru pa giku, lai paliktu attālums robežās no 0-2 cm. Nobeigumā neaizmirstiet uzlikt stārtšoti. Bura ir gatava lietošanai.

Video – Vindsērfings buras uztākalēšana – https://www.youtube.com/watch?v=jtoUmHBCCRc

Glisēšana – piemērots inventārs glisēšanai

Pirms glisēšanas ir jāpiemēro vējš un inventārs, ar kuru vēlaties glisēt. Lai sāktu glisēt, vēja stiprumam jābūt vismaz 6-7 m/s – vēja prognoze Vējš. Vējdēlim jābūt no 75-100 cm platam, garums līdz 2.8 m un burai jābūt no 6.0 m2. Vējdēlim ir nepieciešama priekšējā kājsaite un būtu ieteicams, ja tā atrastos tā, ka ieliekot kāju kājsaitē, jums līdz dēļa malai paliktu ap 5 cm. Kad esat ticis pie šāda inventāru un attiecīgi vismaz pie 6 m/s, varat doties ūdenī, lai sāktu glisēt. Lai uzsāktu glisēt – vējdēli iegrieziet nelielā leņķī pa vējam un priekšējo kāju ielieciet priekšējā kājsaitē. Kad to esat izdarījis, varat ķērties pie glisēšanas uzsākšanas. Ja vējš nav pietiekoši liels, lai jūs pievelkot buru ar aizmugurējo roku un nedaudz atgāžoties atpakaļ sāktu glisēt, ir jāķeras klāt pie pumpēšanas, lai paātrinātu glisēšanas sākumu. To varat izdarīt ar īsām un straujām kustībām pievelkot un atlaižot buru no sevis. Ja vēl neesat sācis glisēt, tad ķerieties pie problēmu apskatīšanas. 1. Vējš ir par mazu. 2. Jūs dēli spiežat uz sāniem, nevis uz priekšu. 3. Inventārs nav atbilstošs. 4. Jūs neesat pievilcis buru. 5. Jūs neesat nelielā leņķi pa vējam. 6. Cita vaina, ko būtu ieteicams noskaidrot pie pieredzējuša braucēja.

Video – Vindsērfinga glisēšana – https://www.youtube.com/watch?v=PUfwDVGWvPg

Pavēja pagrieziens glisējot – fast jiba

Lai uztaisītu pa vēja pagriezienu neapstājoties, nepietiks vien ar vēju kurā knapi var glisēt, bet būs nepieciešams jau vējš ar ātrumu 7 m/s un vairāk (skatīt prognozi). Inventāram ļoti svarīgi ir dēļa parametri un buras izmērs. Buru būtu ieteicams no 5-8 m2, jo mazākai burai būs nepieciešams ļoti liels vējš, bet lielāka bura traucēs šo pagriezienu uztaisīt neapstājoties. Vējdēlim svarīgi būtu litrāža, lai dēlis stabili jūs tur virs ūdens. Platumam vajadzētu būt ne vairāk kā 80 cm, garumā no 2m-2.5m. Vēl atrodoties krastā buru atlaidiet pa giku, tā lai buras vēders būtu aizmugurē un jūs maksimāli ilgi glisētu, kamēr veicat pagriezienu. Pašam svarīgi atcerēties, ka buru nedrīkst pārmest ar spēku, bet to ļaut izdarīt vējam. Uz dēļa pagrieziena laikā nevajadzētu stāvēt, bet spiest dēli ar kājām uz priekšu un sasveriet to pēc iespējas mazāk, lai pagrieziena rādius būtu optimāls. Buru pagrieziena laikā ir svarīgi novietot tā, lai bura jūs pagrieziena laikā nebremzētu. Lai uztaisītu pa vēja pagriezienu glisējot, nav pats svarīgākais buru laist gar ūdeni, tā ir bieži novērojama kļūda, jo daudzos profesionāļu video to tā dara un citi vēlas to atkārtot, bet vispirms ir jāiemācās uztaisīt pa vēja pagrieziens neapstājoties, lai varētu pagriezienu noformēt skaisti. Pagrieziena laikā ar ķermeni jāliecas uz priekšu un priekšējo kāju vēlams būtu likt priekšā priekšējai kājsaitei, lai svars uz dēļa būtu sabalancēts un nebūtu nospiesta vējdēļa aizmugure, lai dēlis pagrieziena laikā neapstātos. Vel svarīgi atcerēties to, ka, uzsākot pagriezienu, vēlams būtu jau glisēt pa vējam, lai nebūtu liels rādiuss pagriezienam un varētu turpināt glisēt pa vējam un tikai pēc tam turpināt glisēt pret vēju, lai pagrieziena laikā saglabāto maksimāli liels ātrums.

Video – Vindsērfinga pavēja pagrieziens glisējot – fast jibe – https://www.youtube.com/watch?v=XuDSQlMOR20

Pirmais vindsērfinga komplekts, ekipējums

Pirmā vindsērfinga komplekta iegāde ir ļoti svarīga, jo tas var izmainīt to, vai jums patiks sērfot vai nē. Ļoti būtiska ir arī jūsu burāšanas prasme, bet pirmo komplektu es izteiktu –

1) Vējdēlis 75-95cm platu, tilpums atkarīgs no svara – jūsu svars plus 50 kg, ja jūs sverat 80 kg + 50 kg=130 l liels vējdēlis, dēļa tips būtu ieteicams freeride.

2) Bura 6-8,5 m2 liela, bez kambariem, freeride tipa buru.

3) Masts ar 50-90% karbona sastāvu, būtu ieteicams iegādāties mastu atbilstoši burai, parasti katrai burai tiek piešķirts noteikts masts, kas tai der vislabāk.

4) Bomis ar karbona sastāvu nebūtu tas svarīgākais, bet būtu ieteicams bomi iegādāties atbilstoši buras parametriem.

Cena aptuveni 500.00 Eur laba, lietota komplekta iegādei.

Inventāra izvēle

..

Padomi, lai uzvarētu vindsērfinga sacensībās

Šajā sadaļā es aprakstīšu un iekļaušu bildes un video, kas var palīdzēt daudziem braucējiem uzlabot savu braukšanas ātrumu un attiecīgi Formulas un Raceboard braucējiem arī braukšanas augstumu attiecībā pret vēju. Kādu laiku braucot šajās klasēs liekas, ka ir pietiekoši daudz apgūts, bet es ar laiku uzzinu aizvien vairāk un, manuprāt, pietiekoši svarīgas lietas, ko ikdienā braucot ar šīs klases dēļiem nav tik viegli pamanīt. Ceru, ka kādam šīs sadaļas noderēs.

Sākumā vairāki sīki ieteikumi, kas var palīdzēt attīstīt lielāku ātrumu:

 • Masta pēda vairāk atpakaļ
 • Giks vairāk uz augšu
 • Masta pēda ar cietu gumiju
 • Īsākas trapeču auklas
 • Šaurāka spuras forma
 • Asāka spuras aizmugure
 • Garāks pagarinātājs (atstāt 2-4 liekus cm pagarinātājam)
 • Vairāk novilkta bura
 • Notīrīt dēļa apakšu
 • Augums atpakaļ

Vairāki sīkumi, kas varētu palīdzēt iegūt lielāku augstumu pret vēju:

 • Masta pēda vairāk uz priekšu
 • Giks vairāk uz augšu
 • Masta pēda ar cietu gumiju
 • Garas trapeču auklas
 • Mīksta spura
 • Vairāk novilkta bura
 • Slodze uz abām kājām vienāda
 • Augums uz priekšu
 • Dēlis uz spuras un minimāla dēļa kantēšana